Vítejte, Host
Username: Password: Pamatovat si mne

TÉMA: Vývoj verzí

Vývoj verzí 8 roků 2 měsíců ago #16

  • admin
  • admin's Avatar
  • NEPŘIPOJEN
  • Administrator
  • Příspěvky: 7
  • Karma: 0
Verze 3.0

- Modul Kontrola komunikátorů - modul, který automaticky kontroluje funkčnost komunikátorů umístěných ve výtazích v nastavených intervalech, včetně reportů a hlášení chyb

- Výtahy - lze omezit výběr na výtahy konkrétního majitele
- Výtahy - tisk seznamu poruchovosti dle počtu poruchových oprav
- Výtahy - lze smazat výtah z databáze (Z menu Servisní menu/Smazání výtahu)
- Termíny prohlídek/Nový protokol - lze vybrat výtahy pouze jednoho majitele
- Termíny prohlídek/Nový protokol - lze zadávat datumy poslední provedené PP a mazání hromadně za více výtahů najednou
- Termíny prohlídek/Nový protokol - lze vytvářet a tisknout protokoly OP a OZ hromadně za více výtahů najednou
- Ve stavovém řádku na hlavním okně se barevně zobrazí, zda je připojena databáze lokální, nebo k serveru
- Drobná oprava v zálohování a obnově dat
- Modul Kontrola komunikátorů - možnost omezeného použití pro držitele licence programu bez licence na modul, stejně jako v demoverzi
- Modul Poruchové opravy - možnost omezeného použití pro držitele licence programu bez licence na modul, stejně jako v demoverzi


verze 2.4. (21.8.2014)

- Protokol OZ - v tabulce Závady je nový sloupec, rozlišující, zda závada se vytiskne do protokolu do 8a nebo 8b
- Protokol OZ - část 8a a 8b se vyplňuje automaticky
- Protokol OZ - nové políčko u závady "Odstraněno při OZ". Pokud je zaškrtnuto, tiskne se před text závady do protokolu "Odstraněno při OZ"


verze 2.1 (16.07.2013)

- oprava - Výpočet termínu příští prohlídky (při odepisování protokolu), který se tiskne do protokolu OP
- drobné úpravy helpu (F1)


verze 2.0

- Lze nastavit logo, které se tiskne do Protokolu OZ (Nastavení->Globální nastavení)

- Při zadávání/editaci Majitele je možné 'dotáhnout' data z internetu, a to podle Názvu nebo IČO
(provede se i test na konkurz, úpadek a insolvenci)

- Tisk seznamu poruchových oprav s popisem řešení a s možností omezení na určité období (ze seznamu poruchových oprav)

- Výtah lze přidat i zkopírováním již existujícího výtahu

- Tisk neodstraněných závad - na sestavě je nově informace o datumech příštích OP,OZ,IP aby se nestávalo, že přijedete na opravu a za týden je opět prohlídka/revize

- Nový protokol OP, OZ - v Globálním nastavení lze nastavit, zda se má místo Evidenčního čísla výtahu tisknout Výrobní číslo výtahu

- Nový protokol OP - v Globálním nastavení lze nastavit, o kolik dní se upravý při tisku termín příští prohlídky OP

- Protokol OP - Lze zadat technika, který zkoušku/prohlídku provedl

- Karta výtahu - lze vytisknout historii závad z protokolů a poruchových závad za zvolený časový úsek

- Číselníky + další okna. Při dvojkliku na zobrazeném řádku, se podle situace provede výběr řádku, nebo se zobrazí detail řádku

- Poruchové opravy lze exportovat a importovat (Poruchové opravy->Nástroje->Export/Import)
- V seznamu Poruchových oprav přidán sloupec "Hlášeno komu"
- Při zadávání poruchové opravy se ve výběru zaměstnanců zobrazují pouze aktivní zaměstnanci
- Při zadávání nového výtahu se přednastaví, že se bude hlídat termín IPverze 1.1 (23.01.2013)

- Zkácení číslování verzí
- Odstraněné chyby
- Protokol OP,OZ - při zadání nové závady do protokolu, která měla přednastavenou Poznámku (viz. číselník druhů závad)
nebylo možné tuto poznámku přepsat (resp. při uložení se přepsala zpět)


verze 1.0.5.5 (24.10.2012)

- Výtahy - Karta výtahu - Tisk - tiskne se, i když není vyplněna celá (Kód, Výrobce, Třída)


verze 1.0.5.2 (22.8.2012)

- Výtahy - Karta výtahu - Tisk - tiskne se, i když není vyplněna celá (Normativ, Servisní skupina, Komunikátor)


verze 1.0.4.2 (18.6.2012)

- Poruchové opravy - lze měnit datum a čas nahlášení poruchové opravy


verze 1.0.3.2 (11.5.2012)

- Číselník výtahů - třídění podle obce je nově tříděno podle abecedy, ne podle interního čísla
- Odstraněné chyby
- Číselník Typů protokolů OZ - lze zobrazit počet výtahů konkrétního protokolu
- Vytvoření nového protokolu (OP/OZ) - pokud byl příliš dlouhý název Majitele výtahu, ohlásilo chybu
- Nový výtah - při neuložení nového výtahu program smazal výtah, na kterém byl kurzor před stiskem tlačítka "Nový výtah"
- mohly se zobrazovat protokoly a závady při přidávání nového výtahu (po uložení bylo vše OK)
- Interní změny
- vytvoření indexů v tabulce Protokoly
- prodloužení položky Nazev v Protokolu z 40 na 50 znaků - Majitel
- validace vstupů u karty Majitele


verze 1.0.2.4 (2.5.2012)

- Tisk protokolu OP:
- tiskne se zástupce majitele
- tiskne se datum provedení OP (je-li protokol odepsán)
- tiskne se termín příští OP (je-li protokol odepsán)
- do ZÁVAD protokolu OP se tiskne Poznámka jednotlivých závad zadaných v protokolu
- v menu "Nastavení -> Uživatelská nastavení -> záložka Protokol OP,OZ" lze nastavit,
zda tisknout do protokolu OP i Normativ
- Protokol OP, OZ
- lze upravit záhlaví protokolu (nosnost, zástupce...)
- přidáno zaškrtávací políčko "Vyfakturováno" v Protokolu. Z menu "Protokoly->Tisk seznamu nevyfakturovaných protokolů"
lze vytisknout přehled nevyfakturovaných protokolů.
- Interní změny
-změna databáze-nastavení tisku normativu, Protokol vyfakturován


verze 1.0.1.11 (18.4.2012)

- Tisk protokol OP - automatické kroužkování čísel závad
- Číselník výtahů - lze řadit podle sloupce "Ulice"
- Termín prohlídek - lze řadit podle sloupce "Ulice"
- Lze nastavit poslední číslo použité pro poruchové opravy. Nastavení ->Globální nastavení
- Možnost změnit Typ již vytvořeného protokolu OZ (OZ,OZH,OZN). V protokolu menu Nástroje
Poslední úprava: 6 roků 3 týdnů ago od admin.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Time to create page: 1.538 seconds

 

 

Přihlášení

SEO webu sledují SEO nástroje.cz